Certificeret

Projektleder

Om uddannelsen

Behovet for Certificerede Projektledere er meget stort i stort set alle brancher, virksomheder og afdelinger. I nogle brancher er hele virksomheden struktureret til at blive drevet i projektform. Det giver dig, der gennemfører denne uddannelse, enormt mange valgmuligheder på arbejdsmarkedet.

Denne uddannelse er velegnet til alle, der har projektlederansvar i dag eller ønsker at have det i fremtiden. Da alle projekter er unikke, tager vi udgangspunkt i de generelle, gennemprøvede metoder, der er nemme at anvende på små og store projekter. Du får en masse værdifuld information og alle modellerne til at lykkes i rollen som projektleder. For at et projekt kan opnå det ønskede resultat, overholde det fastsatte budget og ikke mindst have en, der holder det hele sammen, kører og leder projektet, er en projektleder central.

Du får også færdigheder i, hvordan du giver projektet et fokus og vælger en passende projektplanlægningsmetode, så du kan levere forretningsværdi til projektets interessenter. Du vil med udgangspunkt i kundens forretningsmæssige præmisser lære at skabe et relevant fokus og omfang af det arbejde, der skal udføres inden for projektrammen. Du vil lære at analysere og vurdere gennemførligheden af et projekt under hensyntagen til forretningsmæssige fordele og risiko for projektets interessenter.

Du vil lære, fra et holistisk perspektiv på projektledelse, at analysere, vurdere og styre komplekse fænomener, spørgsmål og situationer, der opstår i løbet af et projekts livscyklus.

I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og opgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

Uddannelsen dækker et fuldtidsstudie på ca 4-5 uger.

Registrering

Vi skal modtage din tilmelding skriftligt via kontaktformularen. Angiv hvilken erhvervsuddannelse eller forløb ansøgningen henviser til. Du er meget velkommen til at tilmelde dig og lade din succesrige rejse starte hos os!

Send meget gerne en e-mail til info@academyonline.dk, hvis du har spørgsmål inden du tilmelder dig.


Betaling

Kursusgebyret for uddannelsen til Certificeret Projektleder er 13 165 DKK inkl. moms. Forudbetaling for hvert kursusmodul med 3 291 DKK inkl. moms eller hele uddannelsen mod faktura. Du kan også betale over 12 måneder med 1 305 DKK/md inkl. moms.

Prisen inkluderer

  • Skærmoptagede foredrag og billeder

  • Øvelsesopgaver

  • Indleveringsopgaver

  • Kontinuerlig support via e-mail og forum

  • Udstedelse og forsendelse af certifikater


Lærer
Ledig
uddannelse og erfaring

Adgang
Du har adgang til hvert af modulerne på din uddannelse i et år, fra du er startet på hvert modul.

Certifikat | Eksamensbevis
Efter gennemført og fuldt betalt uddannelse, med godkendte resultater på
alle opgaver, får du et certifikat eller diplom.

Anmeldelser
Vi er følsomme over for vores elevers vurderinger. Efter endt uddannelse beder vi dig svare på en kort evaluering, der ligger i kursusportalen.

Education Made Easy