Certificeret

Socialpædagog

Om uddannelsen

Vil du arbejde med socialt udsatte personer? Så kan uddannelsen til socialpædagog være den rigtige uddannelsen for dig. Som socialpædagog har du mulighed for at arbejde med mennesker som er hjemløse, personer med misbrugsproblemer eller handicap, udsatte børn og unge.

Arbejdet som socialpædagog er varieret og omfatter kontakt med mennesker i alle aldre, herunder arbejde på bosteder, botilbud og støtteboliger. I uddannelsen indgår kurser i selvindsigt, socialret, kommunikation, socialpsykologi, socialpædagogik, psykologi, systemteori, etik, metoder og socialgerontologi. Samlet set giver kurserne en god forståelse og viden om menneskers sårbarhed og forskellige problematiske livssituationer, samt kommunikative og pædagogiske færdigheder samt de metoder og redskaber, der kræves i erhvervsrollen.

Socialpædagoger har en vigtig rolle i vores samfund hvor de møder og støtter mennesker i forskellige livssituationer. Der er stor efterspørgsel efter denne type uddannelse både inden for kommunale og private institutioner. Vær opmærksom på, at kommuner og andre arbejdsgivere kan have specifikke regler og bestemmelser vedrørende uddannelsesform og uddannelsescertifikater som grundlag for ansættelse. Hvis du vil vide, hvordan arbejdsgiverne i dit område ser på din uddannelsesbaggrund, er du velkommen til at spørge dem, før du melder dig til.

Uddannelsen omfatter omkring 8 ugers fuldtidsstudier.

Tilmelding

Vi har brug for din tilmelding skriftligt via kontaktformularen. Angiv venligst, hvilken erhvervsuddannelse eller kursus din tilmelding vedrører. 

Du er velkommen til at tilmelde dig og lade din rejse mod succes begynde sammen med os!

Har du spørgsmål inden du tilmelder dig, kan du sende en e-mail til info@academyonline.dk


Betaling

Gebyret for uddannelsen til Certificeret Socialpædagog er 19 900 DKK. Du kan betale på to forskellige måder: Enten hele gebyret på én faktura, eller per modul forudbetalt med 2 500 DKK. Alle gebyrer inkluderer moms. Betalingen skal være fuldført, før du kan modtage dit certifikat.


Prisen inkluderer

  • Skærmoptagede forelæsninger og billeder

  • Øvelsesopgaver

  • Afleveringsopgaver

  • Løbende support via e-mail og forum

  • Udstedelse og afsendelse af certifikat/diplom


Uddannelsesleder
Ditte Storck Christensen

Adgang
Du har adgang til hvert af modulerne på din uddannelse i et år, fra du er startet på hvert modul.

Certifikat | Eksamensbevis
Efter gennemført uddannelse, med godkendte resultater på
alle opgaver, får du et certifikat eller diplom.

Anmeldelser
Vi er værdsætter i høj grad vores elevers vurderinger. Efter endt uddannelse beder vi dig svare på en kort evaluering, der ligger i kursusportalen.

Education Made Easy