Sådan fungerer det!

Kursusportalen

Du læser uddannelsen selvstændigt via vores kursusportal. Alt kursusmateriale, herunder optagede forelæsninger, film, øvelser og opgaver, er tilgængeligt, så du kan studere, når det passer dig. Du har adgang til hvert modul i uddannelsen i et år fra startdatoen for det pågældende modul.

I løbet af studieperioden vil du være i løbende kontakt med underviseren, som besvarer og hjælper dig med dine spørgsmål og giver feedback på kursens afleveringsopgaver.

I kursusportalen findes også et forum, hvor du kan kommunikere med underviseren og andre kursister.


Certificering (Eksamensbevis)

Når du har gennemført uddannelsen med et godkendt resultat, vil du modtage et bevis eller diplom via e-mail. Certifikatet bekræfter, at du har gennemført og bestået kurset samt opnået viden inden for det relevante område. 

Et eksamensbevis dokumenterer din fuldførelse af uddannelsen. Certificering og diplomudstedelse håndteres af vores kvalificerede og kompetente kursusledere.

Academy Online Danmark
info@academyonline.dk